Historia

W 2007 roku z inicjatywy Pana Stanisława Ciska, ówczesnego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pokój i Dobro  pojawiły się w Gminie Stalowa Wola fundusze przeznaczone na zadanie aktywizacji seniorów. Fundusze od tego roku zaistniały na stale w budżetach Gminy i są rozdzielane w ramach konkursów.

I właśnie w 2007 roku Stowarzyszenie Pokój i Dobro wzięło udział w konkursie. Autorem projektu i jego realizatorem była Monika Tomusiak Mierzwa.
Na ogłoszenie o realizacji zadania pierwszy zareagował Czesiu Pacoń. On to zadziałał wśród swoich znajomych i w ten sposób doszło do utworzenia Klubu Seniora, którego Prezesem został jego twórca Czesiu Pacoń. Klub wkrótce przyjął nazwę Promyk. Dlaczego Promyk? Bo wówczas przy Stowarzyszeniu działała już świetlica dla dzieci Promyczek. No to seniorzy Promyki. Siedzina Klubu mieściła się przy Klasztorze Mniejszych Kapucynów.
Tym trzem w/w osobom zawdzięczamy, że powstanie Klubu. Zawsze o tym pamiętajmy.

Prezesem Klubu Czesiu Pacoń był do października 2009 r, kiedy to złożył rezygnację, Prezesem została wówczas Krystyna Mierzwa, a Czesiowi nadaliśmy tytuł Honorowego Prezesa Klubu Promyk.

Od pierwszego roku istnienia za pełną aprobatą Zarządu Stowarzyszenia Pokój i Dobro, mieliśmy możliwość brania udziału w konkursach na różnych szczeblach. Często z powodzeniem, w ten sposób pozyskując fundusze na działalność na rzecz seniorów.

W połowie 2021 roku dzięki władzom  Gminy powstało Centrum Aktywności Seniora. I od września 2021 roku Klub funkcjonuje w Centrum Al. Jana Pawła II 10.

Facebook