Chcesz nam pomóc?

Drodzy przyjaciele i sympatycy Klubu Seniora Promyk.

Jesteśmy grupą ludzi w wieku senioralnym, którzy lubią razem się spotykać, uczyć, śpiewać, deklamować, tańczyć i zwiedzać kraj. Na swoją działalność staramy się w ramach konkursów pozyskać fundusze, a w bardzo dużym stopniu opieramy ją na darowiznach i odpisach podatku, również członków Klubu i ich rodzin.

  1. Prosimy o ofiarność, która pomoże nam dalej działać na rzecz seniorów i którą możecie okazać wykorzystując dwie poniższe możliwości.
    Wpłacając darowizny na konto Stowarzyszenia „GAUDE VITAE”. zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr KRS: 0000960100. Nr konta w mBanku, nr 38 1140 2004 0000 3002 8228 5393. Tytuł: „darowizna na cele statutowe  – seniorzy”.
  2. Przeznaczając 1,5 % podatku (przy rozliczeniu rocznym swojego podatku) na rzecz organizacji, Stowarzyszenie Proscenium KRS 0000579597  wpisując  cel szczegółowy: „Seniorzy”.

Z góry serdecznie dziękujemy.

Facebook