W ramach pozyskanych dotacji uczestniczyliśmy w różnych działaniach w poszczególnych latach.

Szczegóły po kliknięciu roku i projektów, które Cię interesują.

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"