Wyciąg z Regulaminu Klubu

Członkiem Klubu Seniora „Promyk” może być osoba, która jest emerytem lub rencistą, ukończyła 55 lat i nie jest członkiem innych organizacji zrzeszających seniorów.

W/w warunek obowiązuje od grudnia 2013 r. w stosunku do nowych chętnych.

Decyzję o przyjęciu do Klubu nowego członka podejmuje Zarząd po odbyciu rozmowy z kandydatem.

Udostępnij

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"