Władze Klubu

ZARZĄD KLUBU

Prezes Zarządu –          Krystyna Mierzwa

W-ce Prezes Zarządu – Danuta Jata

Członkowie Zarządu:    Ewa Kornek

                                      Leszek Dec

                                       Regina Donchor

                                       Janusz Grabowski    

                                       Komoś Zofia

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji - Mieczysława Bigda

Członkowie Komisji:          Maria Klimaszewska

                                           Genowefa Żminda

Udostępnij

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"