Od września 2014 r. chór Gaude Vitae jest chórem SDK www.gaudevitae.sdk.stalowawola.pl

Szczegóły do września 2014 po kliknięciu roku.

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"