W Galerii Karpińskiego

6 lutego zwiedzaliśmy Galerię Alfonsa Karpińskiego urodzonego w Rozwadowie. Rodzice, gdy miał 6 lat przenieśli się do Krakowa. Artysta nie był związany emocjpnalnie z Rozwadowem, nie wspominał go dobrze. Część prac w Galerii zostały zakupione przez nasze Muzeum, część została wypożyczona z Muzeów krajowych.

W Galerii jest miejsce, wyposażone na pracownię artysty. Niektóre Klubowiczki pozowały artyście ....

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"