Wycieczka do Jastrzębiej Góry i okolic 18, 19 spierpnia 2019

18 sierpnia wyruszyliśmy do Jastrzębiej Góry, ale nie tylko. Wycieczka ta była w niewielkiej części dofinansowana przez Gminę Stalowa Wola w ramach zadania "Wspieranie działań na rzecz seniorów".

Pierwszy dzień to podróż. Drugiego dnia zwiedzanie Szymbarku ze świetnym przewodnikiem. Po powrocie przywitanie z morzem, a wieczorem ognisko.

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"