Andrzejki 30 listopada 2019

Tradycji musiało się stać zadość.Więc bawimy się "andrzejkowo" w Restauracji Stal.

A te  trzy jednakowo ubrane??? To przedstawicielki Promyków w Zespole Tanecznym UTW Stalowianki. Jest nas w tym zespole aż 8. Powstał z naszej inicjatywy i stanowimy jak na razie jego trzon. A te stroje to do walca zatańczonego w projekcie realizowanym przez MDK pn. Odeon. Nasze wejście w tych strojach na zabawę wywołało uśmiechy i zaciekawienie :).

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"