Chór na opłatku w elektrowni

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"