Ciasteczko misyjne

Mistrz Czytania

Zadanie "Aktywacja i ntegracja osób starszych"

Muzeum JP II

Jan Paweł II

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"