Stalowowolskie Dni Seniora 2017 Prezentacje artystyczne "Promyków"

Copyright 2014 Klub Seniora "Promyk"